Икономика за 10. клас на издателство Анубис / Булвест 2000

1101311700
3.87 лв.
Изкупувам
Тегло: 0.450 кг
+
ИЗГОДЕН ТРАНСПОРТ
НАЙ - ДОБРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Изкупуваме на цени 40% от цените на нови учебници!

- Вземи парите веднага!

Учебници и помагала
ISBN:
9786192154233
Автори:
Антоанета Войкова, Иво Манчев
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2019
Език на изданието:
български
Издателство:
Анубис / Булвест 2000
Корица:
мека
Съвместим с учебната програма:
Съвместим

КУПУВАМЕ И ПРОДАВАМЕ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ УЧЕБНИЦИ!

Икономика за 10. клас на издателство Анубис / Булвест 2000 / Клет с автори Антоанета Войкова, Иво Манчев

Съдържание

 1. Пазарна икономика
  1. Въведение в икономиката
   1. Същност на понятието "икономика"
   2. Основни принципи на икономическото мислене
  1. Основни икономически проблеми - оскъдност, ресурси, алтернативен избор
   1. Основни икономически концепции
   2. Оскъдност и потребности
   3. Необходимост от избор
  1. Пазар и пазарни механизми. Пазарите регулират търсенето и предлагането
   1. Пазар и пазарни фактори
   2. Размяна на стоки и услуги. Пари и техните функции
   3. Търсене и предлагане
   4. Механизъм на пазарното равновесие
  1. Измерители в икономиката
   1. Брутен вътрешен продукт. Измерване на брутния вътрешен продукт
   2. Други измерители
  1. Държавата и пазарната икономика
   1. Пазарни дефекти
   2. Регулираща роля на държавата
   3. Фискална политика на държавата
   4. Парично-кредитна политика на държавата
  1. Кръгова икономика
   1. От чисто пазарна към социална и екосоциална пазарна икономика
   2. Същност на понятието "кръгова икономика". Бизнес модели на кръговата икономика
   3. Социални и екоиновации, способстващи кръговата икономика
 2. Предприятието на пазара
  1. Предприятието - основен субект на бизнеса
   1. Същност и правен статут на предприятието
   2. Видове предприятия. Критерии за малко и средно предприятие
  1. Избор на местоположение, предмет на дейност, правна форма и големина на предприятие
   1. Фактори за избор на местоположение и предмет на дейност на предприятието
   2. Фактори за избор на правна форма и големина на предприятието
  1. Инвестиране и финансиране в предприятието
   1. Видове инвестиции
   2. Форми на финансиране на предприятието
  1. Управление на предприятие
   1. Същност и основни функции на управлението на предприятието
   2. Планиране и организиране дейността на предприятието.
   3. Персоналът в предприятието: определяне на потребността от персонал, подбор и назначаване, възнаграждение и мотивиране
  1. Маркетингова политика на предприятие
   1. Маркетингова информационна система
   2. Маркетингов микс
   3. Маркетингови стратегии
  1. Жизнен цикъл на предприятието
   1. Понятие за жизнен цикъл на предприятието
   2. Фази на жизнения цикъл на предприятието