Математика за 9. клас на издателство Архимед

1090312000
4.44 лв.
Изкупувам
Тегло: 0.400 кг
+
ИЗГОДЕН ТРАНСПОРТ
НАЙ - ДОБРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Изкупуваме на цени 40% от цените на нови учебници!

- Вземи парите веднага!

Учебници и помагала
ISBN:
9789547792470
Автори:
Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Паскалев
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2018
Език на изданието:
български
Издателство:
Архимед
Корица:
мека
Съвместим с учебната програма:
Съвместим

Купуваме и продаваме нови и употребявани учебници!

Математика за 9. клас на издателство Архимед с автори Мая Алашка, Райна Алашка, Георги Паскалев

Съдържание

ВХОДНО НИВО

 • Подготовка за входно ниво №1Преговор
 • Подготовка за входно ниво №2Преговор
 • Тест с решения
 • Входно ниво. Тест №1 и Тест №2

ТЕМА 1. КЛАСИЧЕСКА ВЕРОЯТНОСТ

 • МножестваПреговор с допълнение
 • Случайни събития
 • Класическа вероятност
 • Вероятност на сбор на несъвместими събития
 • Вероятност на противоположно събитие
 • Вероятност на събитие. Упражнение
 • Вероятност на обединение, сечение и разлика на събития
 • Вероятност на сбор на съвместими събития.
 • Обобщение на темата „Класическа вероятност"
 • Тестове върху темата „Класическа вероятност"

ТЕМА 2. ФУНКЦИИ

 • Функция, дефиниционно множество
 • Начини на задаване на функции
 • Графика на линейната функция. Свойства
 • Линейната функция. Упражнение
 • Квадратна функция. Графика на функцията y = ax2, a  0
 • Графика на функцията y = ax2, a  0. Упражнение
 • Графика на квадратната функция y = ax2 + bx + c, a  0
 • Растене и намаляване на квадратна функция, най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция
 • Графично представяне на решенията на уравнение
 • Обобщение на темата „Функции"
 • Тестове върху темата „Функции"

ТЕМА 3. СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ УРАВНЕНИЯ С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ

 • Линейни уравнения с две неизвестни
 • Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване
 • Решаване чрез заместване на системи линейни уравнения. Упражнение
 • Взаимно разположение на графики на линейни функции. Изследване броя на решенията на система линейни уравнения
 • Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране
 • Решаване чрез събиране на системи линейни уравнения. Упражнение
 • Графично представяне на решенията на системи линейни уравнения с две неизвестни
 • Решаване чрез полагане на системи линейни уравнения. Упражнение
 • Моделиране със системи линейни уравнения
 • Моделиране със системи линейни уравнения. Упражнение
 • Обобщение на темата „Системи линейни уравнения с две неизвестни"
 • Тестове върху темата „Системи линейни уравнения с две неизвестни"

ТЕМА 4. СИСТЕМИ УРАВНЕНИЯ ОТ ВТОРА СТЕПЕН С ДВЕ НЕИЗВЕСТНИ

 • Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Решаване на системи, на които едното уравнение е от първа степен
 • Решаване на системи уравнения от втора степен, на които едното уравнение е от първа степен. Упражнение
 • Системи уравнения с две неизвестни, на които двете уравнения са от втора степен
 • Решаване на системи уравнения с две неизвестни, на които двете уравнения са от втора степен. Упражнение
 • Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Упражнение
 • Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни чрез полагане
 • Решаване на системи уравнения от втора степен с две неизвестни чрез полагане. Упражнение
 • Моделиране със системи уравнения от втора степен с две неизвестни
 • Обобщение на темата „Системи уравнения от втора степен с две неизвестни"
 • Тестове върху темата „Системи уравнения от втора степен с две неизвестни"

ТЕМА5. ПОДОБНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ

 • Пропорционални отсечки
 • Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес
 • Свойство на ъглополовящите в триъгълник
 • Свойство на ъглополовящите в триъгълник. Упражнение
 • Подобни триъгълници. Определение
 • Втори учебен срок – 18 седмици = 54 учебни часа
 • Първи признак за подобност на триъгълници
 • Първи признак за подобност на триъгълници. Упражнение
 • Втори и трети признак за подобност на триъгълници
 • Свойства на подобните триъгълници
 • Свойства на подобните триъгълници. Упражнение
 • Отношение на лицата на подобните триъгълници
 • Обобщение на темата „Подобни триъгълници"
 • Тестове върху темата „Подобни триъгълници"
ТЕМА6. РАЦИОНАЛНИ НЕРАВЕНСТВА
 • Обединение и сечение на числови интервали
 • Неравенство от вида |ax + b| > c, a  0
 • Системи линейни неравенства с едно неизвестно
 • Решаване на системи линейни неравенства с едно неизвестно. Упражнение
 • Двойно неравенство. Неравенство от вида |ax + b| < c, a  0
 • Неравенства от вида ,
 • Квадратни неравенства
 • Квадратни неравенства. Упражнение
 • Метод на интервалите
 • Приложение на метода на интервалите при решаване на неравенства от по-висока степен
 • Дробни неравенства
 • Метод на интервалите. Упражнение
 • Обобщение на темата „Рационални неравенства"
 • Тестове върху темата „Рационални неравенства"
ТЕМА 7. МЕТРИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ОТСЕЧКИ
 • Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник
 • Теорема на Питагор
 • Теорема на Питагор. Упражнение
 • Намиране дължина на отсечка в правоъгълна координатна система
 • Решаване на правоъгълен триъгълник
 • Приложения на метрични зависимости за намиране елементите на правоъгълен триъгълник. Упражнение
 • Решаване на равнобедрен триъгълник
 • Решаване на равнобедрен триъгълник. Упражнение
 • Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец
 • Решаване на успоредник
 • Метрични зависимости между отсечки в окръжност
 • Метрични зависимости между отсечки в окръжност. Упражнение
 • Обобщение на темата „Метрични зависимости между отсечки"
 • Тестове върху темата „Метрични зависимости между отсечки"

ТЕМА 8. ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ НА ОСТЪР ЪГЪЛ

 • Тригонометрични функции на остър ъгъл
 • Стойности на тригонометрични функции на ъгли с мерки 30°, 45°, 60°
 • Основни зависимости между тригонометричните функции на един и същ ъгъл
 • Тригонометрични функции на остър ъгъл. Упражнение
 • Тригонометрични функции на остри ъгли, които се допълват до 90°
 • Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник
 • Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник. Упражнение
 • Намиране елементи на равнобедрен триъгълник
 • Намиране елементи на равнобедрен и правоъгълен трапец
 • Приложение на тригонометрични функции на остър ъгъл. Практически задачи
 • Обобщение на темата „Тригонометрични функции на остър ъгъл"
 • Тестове върху темата „Тригонометрични функции на остър ъгъл"

ИЗХОДНОНИВО

 • Подготовка за изходно ниво №1
 • Подготовка за изходно ниво №2
 • Тест с решения
 • Изходно ниво. Тест №1 и Тест №2

ОТГОВОРИ