История и цивилизации за 10. клас на издателство Рива

1101118200
5.85 лв.
Изкупувам
Тегло: 0.380 кг
+
ИЗГОДЕН ТРАНСПОРТ
НАЙ - ДОБРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Изкупуваме на цени 40% от цените на нови учебници!

- Вземи парите веднага!

Учебници и помагала
ISBN:
9786192251062
Автори:
Милко Палангурски, Иван Лазаров, Красимира Мутафова, Иван Русев, Лъчезар Стоянов, Виолета Стойчева, Юлия Симеонова
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2019
Език на изданието:
български
Издателство:
Рива
Корица:
мека
Съвместим с учебната програма:
Съвместим

КУПУВАМЕ И ПРОДАВАМЕ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ УЧЕБНИЦИ!

История и цивилизации за 10. клас на издателство Рива с автори Милко Палангурски, Иван Лазаров, Красимира Мутафова, Иван Русев, Лъчезар Стоянов, Виолета Стойчева, Юлия Симеонова

Съдържание

  1. Указания за работа с учебника
  2. Начален преговор
 1. Днешните исторически земи през праисторическата епоха и Античността
  1. Появата на човека на Балканите през праисторическата епоха
  2. Праисторическа лаборатория. Пътуване през хилядолетията - по следите на праисторията в днешните български земи
  3. Траките - обществено и политическо развитие
  4. Религиозни вярвания и културно наследство на древните траки
 2. Българската държава до началото на XI век
  1. Славяните и Великото преселение на народите
  2. Българите и Стара Велика България
  3. Раждането на Дунавска България
  4. Войни, закони и реформи през първата половина на IX век
  5. Историческа лаборатория. Културно наследство на езическа България
  6. Покръстването на българите и борба за самостоятелна Българска църква
  7. Светите братя Кирил и Методий - апостоли и просветители на славянския свят
  8. България при цар Симеон Велики (893 - 927)
  9. "Златен век" на българската култура
  10. Историческа лаборатория. Културни взаимодействия между цивилизации. Плиска и Велики Преслав
  11. Залезът на Първото Българско царство (976-1018)
  12. Обобщение
  13. Самоконтрол
 3. Българската държава през XII - XIV век
  1. Петър и Асен - бунтовници и царе. Възкресението на България (1186 - 1196)
  2. Цар Калоян (1196 - 1207), Папството и Кръстоносците
  3. Цар Иван Асен II (1218 - 1241) - политическият лидер на Югоизточна Европа
  4. Историческа лаборатория. Царевград Търнов - градът на царете
  5. България през втората половина на XIII век - останки от миналото величие
  6. Българската православна църква през X - XIV век
  7. Стопанският живот на българите
  8. Всекидневният живот на българите през Средните векове
  9. Османското завоевание и краят на средновековната Българска държава
  10. Обобщение
  11. Самоконтрол
 4. Българските земи под Османска власт (XV - XVII век)
  1. Българите в Османската държава през XV - XVII век
  2. Антиосманска съпротива на българите
  3. Стопански и обществен живот през XV - XVII век
  4. Историческа лаборатория. Градът в българските земи през XV - XVII век
  5. Българското общество през XV - XVII век
  6. Православната църква и другите религиозни общности
  7. Културен облик на българските земи през XV - XVII век
  8. Обобщение
  9. Самоконтрол
 5. Българското възраждане (XVIII - XIX век)
  1. Новото време, Османската империя и българите
  2. Българското стопанство през XVIII - XIX век
  3. Историческа лаборатория. Възрожденският Пловдив - сърцето на Румелия
  4. Възрожденското общество
  5. Светът на възрожденските българи
  6. Зараждане на национално самосъзнание у българите. Паисий Хилендарски и Софроний Врачански
  7. Просветата - духовното пространство на българите
  8. Историческа лаборатория. Дарителството - високата мяра за граждански дълг
  9. Движение за независима Българска църква
  10. Пътищата на българската революция
  11. Българската освободителна революция (1869 - 1875)
  12. Историческа лаборатория. Идейни възгледи и политически проекти
  13. Априлското въстание през 1876 г.
  14. Руско-турската война (1877 - 1878) и Освобождението на България
  15. Културна и духовна модернизация през Възраждането
  16. Обобщение
  17. Самоконтрол
 6. България от Освобождението до края на Втората световна война
  1. Възстановяване на българската държавна традиция
  2. Изграждане на Княжество България
  3. Историческа лаборатория. Строителите на модерна България
  4. Трудното начало на съзиданието
  5. Съединението на Княжество България и Източна Румелия и неговата защита (1885 - 1886)
  6. Княжество България на кръстопът (1886 - 1894)
  7. България в края на XIX век и началото на XX век
  8. Българите извън пределите на свободната държава
  9. Българското стопанство в края XIX век и началото на XX век
  10. Променящото се българско общество
  11. Силата прави независимостта
  12. Триумф и погром. Балканските войни
  13. Крахът (1915 - 1918)
  14. Между диктатурата и демокрацията (1919 - 1931)
  15. От конституционен към авторитарен режим (1931 - 1939)
  16. Дипломация, неутралитет, мирен ревизионизъм (1919 - 1940)
  17. Царство България в годините на втората световна война
  18. Историческа лаборатория. Съдбата на българските евреи
  19. Обществено-икономически промени между двете световни войни
  20. Широкият хоризонт на образоваността
  21. Българската култура и модерна Европа
  22. Обобщение
  23. Самоконтрол
 7. България след Втората световна война до 1989 г.
  1. Илюзиите на народната демокрация
  2. Изграждане на тоталитарната държава
  3. Историческа лаборатория. Между пропагандата и политическата репресия
  4. България под властта на Тодор Живков
  5. Икономически и социални промени
  6. Историческа лаборатория. Жената в социалистическото общество - "Сълзи в очите - звезди в косите"
  7. България зад "желязната завеса"
  8. Духовният живот по време на тоталитарния режим
  9. Краят на комунистическия режим
  10. Обобщение
  11. Самоконтрол
 8. България след 1989 г.
  1. Българският преход към демокрация
  2. Историческа лаборатория. Конституцията на Република България - основа и стожер на демокрацията
  3. Преходът към пазарна икономика
  4. България - част от евроатлантическата общност
  5. Българското общество и европейските ценности

Историческа лаборатория. България - част от световното културно пространство
Обобщение
Самоконтрол
Годишно обобщение
какво знаем в края на 10. клас. Самоконтрол
Критерии за оценяване на въпросите за самоконтрол
Речник