История и цивилизации за 10. клас на издателство Просвета

1101117400
5.70 лв.
Изкупувам
Тегло: 0.390 кг
+
ИЗГОДЕН ТРАНСПОРТ
НАЙ - ДОБРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Изкупуваме на цени 40% от цените на нови учебници!

- Вземи парите веднага!

Учебници и помагала
ISBN:
978954013910
Автори:
Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Любомир Огнянов, Мария Трифонова-Бенова, Мария Босева, Кирил Славчев
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2019
Език на изданието:
български
Издателство:
Просвета
Корица:
мека
Съвместим с учебната програма:
Съвместим

КУПУВАМЕ И ПРОДАВАМЕ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ УЧЕБНИЦИ!

История и цивилизации за 10. клас на издателство Просвета с автори Пламен Павлов, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Любомир Огнянов, Мария Трифонова-Бенова, Мария Босева, Кирил Славчев

Съдържание

Пътеводител към учебника
Въведение в българската история. Периодизация

 1. Днешните български земи през Праисторическата епоха
  1. Първите човешки общности в земите на България
  2. Упражнение. Българските земи - огнище на цивилизация
 2. Днешните български земи през Античността
  1. Древна Тракия и Одриското царство
  2. Общество, религия и култура на траките
  3. Древна Тракия в състава на Римската империя
  4. Античната култура в българските земи
  5. Преговор и обобщение. България през праисторическата и Античната епоха
 3. Средновековна България (VII - началото на XI в.)
  1. Древните българи и славяните. "Старата велика България"
  2. Създаване и укрепване на Българската държава на Балканите
  3. Българската държава (средата на VIII - средата на IX в.)
  4. Упражнение. Ранносредновековната култура (VII - средата на IX в.)
  5. Християнизация на България при княз Борис I Михаил
  6. Делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици
  7. Цар Симеон Велики - "Златният век" на България
  8. България при цар Петър. Цар Самуил и двубоят с Византия (927 - 1018)
  9. Държава, Църква и общество (VII - началото на XI в.)
  10. Старобългарската култура (VII - началото на XI в.)
  11. Българските земи под византийска власт
  12. Упражнение. Културно наследство на християнска България
  13. Преговор и обобщение. Първото българско царство
 4. Българската държава (XII - XIV в.)
  1. Възстановяване на Българското царство. Първите Асеневци
  2. Укрепване и международно утвърждаване на Второто българско царство
  3. Могъщество на България при цар Иван Асен II (1218 - 1241)
  4. Упражнение. Българските средновековни градове
  5. Българското царство (средата на XIII - първите десетилетия на XIV в.)
  6. България при цар Иван Александър (1331 - 1371). Османско нашествие
  7. Държава и Църква през XII - XIV в.
  8. Общество и всекидневие на средновековните българи
  9. Упражнение. Животът в средновековна България
  10. Българската култура (XIII - XIV в.)
  11. Преговор и обобщение. Второто българско царство (1185 - 1396)
 5. Българските земи под Османска власт през XV - XVII в.
  1. Българските земи в системата на Османската държава
  2. Българското общество през XV - XVII в.
  3. Упражнение. Животът на българите под османска власт
  4. Антиосманска съпротива на българите
  5. Българите и "другите" в Османската империя
  6. Българската култура и европейският свят през XV - XVII в.
  7. Преговор и обобщение. Късно българско средновековие
 6. Българското възраждане
  1. Начало и същност на Българското възраждане
  2. Стопански промени в българските земи през XVIII - XIX в.
  3. Зараждане на българско национално самосъзнание
  4. Изграждане на българско светско образование
  5. Упражнение. Стопанско и просветно обновление през Възраждането
  6. Движение за Българска национална църква
  7. Българското общество през Възраждането
  8. Българската възрожденска култура
  9. Начало на организирано националноосвободително движение
  10. Идейни течения и политически организации през 60-те години на XIX в.
  11. Българското националноосвободително движение (1869 - 1875)
  12. Упражнение. Българската революция - европейски и балкански проекции
  13. Априлското въстание на българите (1876)
  14. Руско-турската война (1877 - 1878) и Освобождението на България
  15. Преговор и обобщение. Българското възраждане
 7. България от Освобождението до края на Втората световна война
  1. Българският национален въпрос
  2. Изграждане на Княжество България 1878 - 1879 г.
  3. Упражнение. Търновската конституция
  4. Първите години на Княжеството (1879 - 1885)
  5. Източна Румелия и Съединението ѝ с Княжество България (1885)
  6. Съединеното княжество в края ма XIX в.
  7. От княжество към царство. България в началото на XX в.
  8. Българите извън пределите на свободната държава
  9. От възторга до покрусата. България в Балканските войни (1912 - 1913)
  10. Голямата война и България (1914 - 1918)
  11. Упражнение. Те воюваха за България
  12. Българското стопанство от Освобождението до войните
  13. Модернизация на българското общество (1878 - 1918)
  14. Българското образование и култура (1978 - 1918)
  15. Преговор и обобщение. България от Освобождението до войните (1912 - 1918)
  16. Следвоенната криза. Земеделското управление
  17. Управлението на Демократическия сговор и левият политически радикализъм
  18. От партийно към безпартийно управление
  19. България в годините на Втората световна война
  20. Упражнение. Спасяването на българските евреи
  21. Българското стопанство между двете световни войни (1919 - 1939)
  22. Животът на българите между двете световни войни (1919 - 1939)
  23. Българското образование и култура между двете световни войни (1919 - 1939)
  24. Упражнение. Средствата за информация в нова България (1878 - 1944)
  25. Преговор и обобщение. България през периода 1919 - 1944 г.
 8. България след Втората световна война до 1989 г.
  1. Промените в политическата система (1944 - 1947)
  2. Утвърждаване на тоталитарния режим в годините на сталинизма (1948 - 1956)
  3. Икономически промени в града и селото (1944 - 1956)
  4. България в международните отношения (1944 - 1956)
  5. Режимът на Тодор Живков (1956 - 1989)
  6. Българското общество (1956 - 1989)
  7. Упражнение. "Социалистическият начин на живот"
  8. Външната политика на България (1956 - 1989)
  9. Българската култура в условията на тоталитарния режим
  10. Упражнение. Власт и интелигенция (1944 - 1989)
  11. Преговор и обобщение. България след Втората световна война до 1989 г.
 9. България след 1989 г.
  1. Преход към парламентарна демокрация и пазарна икономика (1989 - 2006)
  2. Евроатлантическата ориентация на България (1989 - 2006)
  3. България след присъединяването към Европейския съюз (2007 - 2018)
  4. България в глобалния културен диалог

Преговор и обобщение. България след 1989 г.
Основни правила при дейности за усвояване на умения