Химия и опазване на околната среда за 8. клас на издателство Просвета плюс

1080917500
3.60 лв.
Изкупувам
Тегло: 0.300 кг
+
ИЗГОДЕН ТРАНСПОРТ
НАЙ - ДОБРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Изкупуваме на цени 40% от цените на нови учебници!

- Вземи парите веднага!

Учебници и помагала
ISBN:
9786192220716
Автори:
Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2017
Език на изданието:
български
Издателство:
Просвета Плюс
Корица:
мека
Съвместим с учебната програма:
Съвместим

КУПУВАМЕ И ПРОДАВАМЕ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ УЧЕБНИЦИ!

Химия и опазване на околната среда за 8. клас на издателство Просвета плюс с автори Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов, Емилия Тодорова

Съдържание

I. Предговор

 1. Периодичен закон и периодична таблица
 2. Метали от I А и неметали от VII А група и техни съединения (упражнение)
 3. Периодичен закон и периодична таблица (самоконтрол)
II. Строеж на веществото
 1. Строеж на атома
 2. Строеж на електронната обвивка
 3. Периодичният закон и периодичната таблица от гледище на строежа на атома
 4. Строеж на атомите и периодичната таблица (упражнение)
 5. Химични връзки. Ковалентна връзка
 6. Йонна химична връзка
 7. Ковалентна и йонна химична връзка (упражнение)
 8. Кристален строеж на веществата
 9. Кристален строеж на веществата (упражнение)
 10. Строеж на веществото (самоконтрол)
III. Свойства на метали и техни съединения
 1. II А (2.) група Калций
  • Калциев оксид
  • Калциев дихидроксид (калциева основа) (лабораторен урок)
 2. III А (3.) група Алуминий
  • Съединения на алуминия
  • Експериментални задачи върху алуминиеви съединения (лабораторно упражнение)
  • Връзки върху метали и техни съединения (упражнение)
  • Задачи върху метали и техни съединения (лабораторно упражнение)
  • Металите, човекът и околната среда (работа по проекти)
  • Свойства на метали и на техни съединения (самоконтрол)
IV. Свойства на неметали и техни съединения
 1. VI А (16.) група Сяра
  • Оксиди на сярата
  • Киселинни дъждове (работа по проекти)
  • Сярна киселина
  • Неметали и техни съединения - въздействието им върху околната среда и човека
  • Изследване на свойствата на разредената сярна киселина (лабораторен урок)
  • Изследване на свойствата на разредената сярна киселина (лабораторен урок)
  • Връзки между неметалите от VI А група и съединенията им (упражнение)
 2. V А (15.) група Азот
  • Съединения на азота
  • Кръговрат на азота в природата (работа по проекти)
  • Подгответе се за следващите часове
  • Връзки между неметали и техни съединения (упражнение)
  • Неметалите, човекът и околната среда (работа по проекти)
  • Свойства на неметали и на техни съединения (самоконтрол)
V. Опазване на околната среда
 • Аз, другите и околната среда (ролева игра)
 • Задачи за изходно ниво (самоконтрол)
Приложения
Речник на новите понятия
Периодична система на химичните елементи
Периодична таблица на химичните елементи

В учебника по химия за 8. клас на издателство Просвета плюс е публикуван пътеводител, с ползването на който можете да се ориентирате по-лесно в учебника. Уроците са четири вида:

 • Урок за нови знания
 • Урок за упражнение
 • Лабораторно упражнение
 • Тестови задачи за самоконтрол и самооценка

Рубриките са както следва:

 • Запомнете най-важното
 • Л/бопитно е да знаете