География и икономика за 10. клас на издателство Архимед

1101012000
4.95 лв.
Изкупувам
Тегло: 0.570 кг
+
ИЗГОДЕН ТРАНСПОРТ
НАЙ - ДОБРО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Изкупуваме на цени 40% от цените на нови учебници!

- Вземи парите веднага!

Учебници и помагала
ISBN:
9789547792791
Автори:
Марин Русев, Иван Дреновски, Гергана Иванова, Цветелина Ценова, Пенка Писачева, Фикри Еллез, Траяна Николова, Станислав Полименов, Юлия Кьосева
Вид на изданието:
 • Учебник
Година на тираж:
2019
Език на изданието:
български
Издателство:
Архимед
Корица:
мека
Съвместим с учебната програма:
Съвместим

КУПУВАМЕ И ПРОДАВАМЕ НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ УЧЕБНИЦИ!

География и икономика за 10. клас на издателство Архимед с автори Марин Русев, Иван Дреновски, Гергана Иванова, Цветелина Ценова, Пенка Писачева, Фикри Еллез, Траяна Николова, Станислав Полименов, Юлия Кьосева

Съдържание

География на обществото и стопанството (начален преговор 1)
География на районите в света (начален преговор 2)
География на страните (урок за контрол и оценка)

 1. Географско положение и природни компоненти
  1. Географско положение и териториален обхват на България
  2. Граници на България
  3. Държавни граници и съседи (практическа дейност)
  4. Релеф на България. Главни морфоструктури
  5. Екзогенни форми на релефа
  6. Полезни изкопаеми
  7. Релеф и полезни изкопаеми (практическа дейност)
  8. Климат
  9. Климатични области (практическа дейност)
  10. Води
  11. Водните ресурси на България (практическа дейност)
  12. Почви
  13. Растителност и животински свят
  14. Географско положение и природни компоненти (обобщение)
 2. Природни области
  1. Природни области в България. Дунавска равнина
  2. Природни условия и ресурси на Дунавската равнина (практическа дейност)
  3. Старопланинска област
  4. Природноресурсен потенциал на Старопланинската област
  5. Краищенско-Средногорска област.
  6. Природни условия и ресурси на Краищенско-Средногорската област. (практическа дейност)
  7. Тракийско-Странджанска област
  8. Природни условия и ресурси на Тракийско-Странджанската област (практическа дейност)
  9. Рило-Родопска област (първа част)
  10. Рило-Родопска област (втора част) Родопи
  11. Природни условия и ресурси на Рило-Родопската област (практическа дейност)
  12. Черно море и Българско черноморско крайбрежие
  13. Природноресурсен поренциал на Черно море и Българско черноморско крайбрежие (практическа дейност)
  14. Природа на България (преговор)
  15. Природни компоненти и природни области (урок за контрол и оценка)
 3. Население, селища и държавно устройство
  1. Брой, разпределение и движение на населението
  2. Структура на населението
  3. Демографска ситуация в България (практическа дейност)
  4. Селища
  5. Политическо устройство на българската държава
  6. Административно-териториално деление на България (практическа дейност)
  7. Население, селища и държавно устройство (обобщение)
 4. Стопанство
  1. Обща характеристика на националното стопанство
  2. Първичен сектор
  3. Земеделието
  4. Други отрасли на първичния сектор
  5. Тенденции и проблеми на земеделието в България (практическа дейност)
  6. Вторичен сектор. Обща характеристика на промишлеността
  7. Енергетика
  8. Металургия и машиностроене
  9. Химическа промишленост
  10. Проблеми на тежката промишленост в България (практическа дейност)
  11. Лека промишленост
  12. Хранително-вкусова промишленост
  13. Агро-промишлена интеграция (практическа дейност)
  14. Други отрасли на промишлеността и вторичния сектор
  15. Третичен сектор.
  16. Транспорт
  17. Туризъм
  18. Географски казуси в туризма и транспорта (практическа дейност)
  19. Стопанството на България (обобщение)
  20. Сектори и отрасли на националното стопанство (урок за контрол и оценка)
 5. Регионална география на България
  1. Районите в България. Северозападен район.
  2. Северозападен район. (практическа дейност)
  3. Северен централен район
  4. Северен централен район (практическа дейност)
  5. Североизточен район
  6. Югоизточен район
  7. Сравнителна характеристика на Североизточен и Югоизточен район (практическа дейност)
  8. Южен централен район
  9. Южен централен район (практическа дейност)
  10. Югозападен район
  11. Югозападен район (практическа дейност)
  12. Райони за планиране в България (обобщение чрез сравнение)
  13. Регионална география на България (урок за контрол и оценка)
  14. География и икономика на България (годишен преговор)
  15. География и икономика на България (урок за контрол и оценка)

Речник
Приложение